Förskolan:

Gruppen av förskolebarn är av naturliga skäl liten; det ger förskoleeleverna en enorm fördel i verksamheten. Samtidigt utgör de en självklar del av den övriga gruppen- något som både övar upp deras sociala kontakter och avdramatiserar skolstarten. Vi har också ett mycket gott samarbete till alla närbelägna skolor. 

Alla barn jobbar med olika teman under året. De lär sig vad de behöver, och lite mer därtill. Framförallt lägger vi vikt vid den språkliga utvecklingen. På Jorvas Barnträdgård upplever vi och lär oss olika saker på ett naturligt sätt i en hemlik miljö. Barnen får stöd i sin utveckling utgående från deras ålder och utvecklingsnivå. Vi uppmuntrar till att bry oss om varandra och ta hänsyn till våra medmänniskor. 

Vi lägger stor vikt vid att njuta av barndomen, men samtidigt även vid att förstärka barnets självkänsla och vid att uppmuntra dem till att bli självständiga. 

Vi har en så kallad skogsdag en går i veckan, vilket är högt uppskattat bland både de små och stora. 

Litet är vackert. På ett daghem av den här storleken har personalen tid för barnen. Här får barnen den individuella vård som varje barn har rätt till. 

  • White Instagram Icon

Proudly created with Wix.com

Kontakta oss

Tel. 09 298 1713

050 518 2906

jorvas.barntradgard@kolumbus.fi

 

Adress

Gamla Kustvägen 394

02420 Jorvas